staff

Запознайте се с екипа ни!

Нашия екип от преподаватели притежава необходимата квалификация, дългогодишен опит в провеждане на обучение по английски и немски език. Ние винаги прибавяме доза желание и любов. Благодарение на тях можем да кажем, че услугите ни са уникални сами по себе си. Всички в езикова школа Логос имат нужната специалност и квалификация. Повечето от нас са университетски преподаватели с дългогодишен опит в областта на преподаване и обучение по немски и английски език. Готови сме винаги да подадем ръка на нашите курсисти при подготовката им за по-лесното усвояване на езика.

Нашия екип:

Управител:

Стелиан Димитров
Стелиан ДимитровЗавеждащ курсове немски език
  • +359 89 966 55 60

Администрация - секретариат:

Анета Тадаръкова
Анета ТадаръковаРъководител учебна дейност
  • 087 96 65 560

Катедра немски език:

Стелиан Димитров
Стелиан ДимитровЗавеждащ курсове немски език
  • 089 96 65 560
Гергана Петрашкова
Гергана ПетрашковаПреподавател по немски език
Милен Гаджев
Милен ГаджевПреподавате по немски език

Катедра английски език:

Микаела Иванова
Микаела ИвановаЗавеждащ курсове английски език
  • 089 85 92 992
Гергана Тодорова
Гергана ТодороваПреподавател по английски език
Иван Стоянов
Иван СтояновПреподавате по английски език
Само доволни ученици и студенти препоръчват нашата школа. Ето защо нашите учители се доказват постоянно във всеки курс. Те са носители на езика по принцип. Всички те са с висше образование и с дълги години опит преподаватели в областта на немски и английски език като чужд. Много от тях са събрали академичните и професионалните си преживявания от цял свят. Благодарение на обучението, което те предлагат и работата им с най-новите учебни системи, нашите учители са едни от най-компетентните педагози, които са винаги в крак с актуалните тенденции на методиката и дидактиката в преподаването на чужд език.