Езиците са най-добре научени, едва когато започнат да се говорят!

Всичко това можете да получите в Логос обучение за всеки повод. Уловете типични ситуации, използвайте специфични речеви събития, практикувайте съответните отговори, консолидирайте езикови си умения в диалога. Така Вие ще разполагате с вашите езикови умения по всяко време и в зависимост от ситуацията.
Граматика ще се практикува. Речникът Ви ще се обогатява. Бъдете сигурни,че ще можете да приложите знанията си веднага!
Ние ще Ви предложим разнообразна подкрепа в тренировъчната фаза с разнообразен подход: дискусии, ролеви игри, диалог в последователност, жестове, изражения на лицето и целенасочено използване на медии като CD-ROM и видео.
Ще разчитате на квалифицирани треньори, които да ви подкрепят.
Редовните упражнения и тестове ще ви покажат, къде се намирате и областите, в които бихте могли за засилите познанията си.