Slide background

Sprachen lernen

eröffnet neue Horizonte!

Slide background

Sprachen lernen

Welten entdecken!

Slide background

Sprachen lernen

Zukunft planen!

Slide background

Lust auf was Neues?

Sprachen lernen!

Slide background

Sprachen lernen

verleiht der Karriere Flügel!

Slide background

Sprachen lernen

Träume verwirklichen!

Нашето Уникално предложение за вас е Курс по Разговорен Немски език, който ще спомогне да затвърдите познанията и уменията си по чужд език. В този курс ще подобрите говорните си умения на ниво В2-C1, ще се научите да се изказвате структурирано и подробно по комплексни проблеми, да използвате подходящи изразни средства за по-правилното Ви изразяване. Ние ще Ви помогнем да развиете уменията си в устното изразяване, като с това ще разширите речниковия си запас.
Разговорния курс по Немски език в нашата школа е идеален за тези, които искат бързо и ефективно да се научат да се изразяват свободно на Немски език. Ние обобщаваме компактно и в стегнат вид връзката между граматика и разговор, за да могат курсистите в кратък период от време да се отпуснат и разговарят с други хора, владеещи добре немски език.
Ние сме разработили специални модули, които ще спомогнат за по-лесното усвояване на езиковия материал. Ние искаме да направим обучението Ви по немски език удоволствие!
Какво се тренира в този курс?
  • граматика;
  • разговор с гости;
  • гледането на филми.
Как работим в този курс?
Срещаме се началото на всяка седмица – понеделник, 10 урока на седмица.