Slide background

Sprachen lernen

eröffnet neue Horizonte!

Slide background

Sprachen lernen

Welten entdecken!

Slide background

Sprachen lernen

Zukunft planen!

Slide background

Lust auf was Neues?

Sprachen lernen!

Slide background

Sprachen lernen

verleiht der Karriere Flügel!

Slide background

Sprachen lernen

Träume verwirklichen!

Това обучение е насочено към всички корпоративни клиенти, които искат да усъвършенстват езиковите си познания. Ние ще Ви предложим обучение, което обхваща и развива езиковите компетентности на служителите във вашата фирма в различна степен и всички области на живота. Нашето предложение може да бъде определено като тийм билдинг. Всеки отделен участник в него трябва да спомогне за продуктивността на груповата работа на целия екип.