Slide background

Sprachen lernen

eröffnet neue Horizonte!

Slide background

Sprachen lernen

Welten entdecken!

Slide background

Sprachen lernen

Zukunft planen!

Slide background

Lust auf was Neues?

Sprachen lernen!

Slide background

Sprachen lernen

verleiht der Karriere Flügel!

Slide background

Sprachen lernen

Träume verwirklichen!

Нашите курсове по английски език за начинаещи и напреднали, работещи хора и студенти, са създадени, за да отговорят на потребностите на съвременния човек от английски език в работата или в ежедневието му. Обучението е максимално практически насочено и интерактивно, така че да подобри основните умения за комуникация на английски език. Предлаганите от нас нива са А1, А2, B1, B2, C1, C2, които са съобразени с Европейската езикова рамка.
За да ви помогнем да изберете най-подходящия курс по английски език, моля прегледайте различните видове курсове от нашата програма, която да Ви послужи като ориентация.Тази обща информация разбира се важи и за всички. Тук ще получите информация за точният брой на часовете, размера на групата, ще откриете подробностите за курса.Обучението е максимално практически насочено и интерактивно, така че да подобри основните умения за комуникиране на английски език.
teacher-5
Ниво А1
Английски език за начинаещи (А1)

Това е курс по английски език за начинаещи, хора, които никога не са изучавали английски преди или които имат елеметарна представа от езика, но изпитват несигурност по отношение на знанията си.

Когато приключите с това ниво ще се почувствате по-уверени в ежедневни разговори, чрез подобряване на Вашите граматически умения, увеличаване на речниковия Ви запас и практикуването на езика.

Това ниво съответства на ниво А1 от общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

 • Продължителност: 4 - 8 седмици
 • Опции: online / на място
teacher-6
Ниво А2
Английски език за начинаещи (А2)

Курсът е предназначен за хора с основни познания по английски език.

Когато приключите с това ниво ще бъдете в състояние да комуникирате само с изречения, свързани с реални ситуации и да се справяте в англоговоряща страна.

Това ниво съответства на ниво А2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

 • Продължителност: 4 - 8 седмици
 • Опции: online / на място
teacher
Ниво B1
Английски език за напреднали (B1)

Курсът е предназначен за хора, които вече имат известен опит в английския език.

Когато приключите с това ниво ще бъдете в състояние да описвате ситуации и събития, да пишете текстове, да се изразявате в последователност. Вие ще знаете как да описвате аспекти от своето минало и Вашата среда и да общувате доста уверено.

Това ниво съответства на ниво B1 на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

 • Продължителност: 4 - 8 седмици
 • Опции: online / на място
teacher-2
Ниво B2
Английски език за напреднали (B2)

Курсът е предназначен за студенти с по-високо ниво на английски език.

Когато приключите с това ниво ще бъдете в състояние да разбирате ключовите моменти в сложен текст както и ще сте в състояние да интерпретирате реч.

Това ниво съответства на ниво B2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

 • Продължителност: 6 - 10 седмици
 • Опции: online / на място
teacher-3
Ниво B2-C1
Английски език за напреднали (B2-C1)

Курсът е предназначен за нашите най-напреднали ученици.

След приключването на курса Вие ще бъдете в състояние да разбирате структурирани и последователни текстове и да общувате свободно с англоговорящи.

Това ниво съответства на ниво B2-C1 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

 • Продължителност: 6 - 10 седмици
 • Опции: online / на място
teacher7
Ниво C1
Бизнес английски език (C1)
Курсът по бизнес английски е предназначен за студенти, които желаят да усъвършенстват своето ниво и да го допълват с повече бизнес и специализирана терминология.Това ниво съответства на ниво С1 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).
 • Продължителност: 6 - 12 седмици
 • Опции: online / на място