Slide background

Sprachen lernen

eröffnet neue Horizonte!

Slide background

Sprachen lernen

Welten entdecken!

Slide background

Sprachen lernen

Zukunft planen!

Slide background

Lust auf was Neues?

Sprachen lernen!

Slide background

Sprachen lernen

verleiht der Karriere Flügel!

Slide background

Sprachen lernen

Träume verwirklichen!

Курсовете по немски език за начинаещи в езикова школа Логос София са предназначени както за всички, които искат да научат езика от самото начало, така и за подготовка за международните изпити и сертификати TELC, TEST DaF, DSD. Ние подготвяме успешно за държавните зрелостни изпити - матура по немски език. Предлаганите нива на обучение са както за начинаещи А1, А2, B1, така и за напреднали - B2, C1, C2, които са съобразени с Европейската езикова рамка. Сами по себе си нашите курсове по немски се фокусират върху ефективното взаимодействие между участниците в учебната група чрез различни комуникативни задачи като ролеви игри, дискусии и симулации свързани с нашето ежедневие.
В училище почти всички от вас са учили най-малко един чужд език, но най-вероятно това не е бил немски, а английски. Въпреки това, икономиката се глобализира с всеки изминал ден и много компании оперират в различни райони на Европа. Ето защо е много важно за тези, които искат да се изкачат по-бързо по стълбата на успеха, да научат немски език. Има различни причини, поради които би могло да ви се наложи да запишете курсове по немски език в София. Една от тях е факта, че Германия разполага с една от най-стабилните и развити икономики в Европа.
Намирането школа, където да започнете посещаването на уроци по немски, които са подходящи за вашия начин на учене понякога е трудно. Въпреки това при нас има голямо разнообразие от курсове по немски език, което означава, че много бързо ще намерите този, който перфектно отговаря на всички Ваши изисквания.
Ако сте млад студент, вие имате времето и способността да учите немски език по-лесно, отколкото, когато сте по-възрастни. Записването на уроци по немски език в този момент от живота ще ви помогне след време. Да владеете този език може да ви бъде полезно по най-различни начини - от получаване на по-добри резултати на изпитите, до намирането на работа в дадена държава или бизнес сфера, където немският е задължителен.
Курсове по немски може да стартира всеки, без значение от възрастта и факта дали някога е учил езика или не. Ние от езикова школа Логос знаем как да подходим към всеки наш студент така, че да се чувства комфортно и сигурен в себе си и своите способности. Мотивацията е ключов аспект от успешното завършване на курс по немски език в София. Възможностите за работа в столицата не са малко, но всеки се стреми към мечтаното кариерно развитие.
Немският език е официален език на повече от 300 милиона души, а Германия като атрактивна дестинация привлича доста хора днес, както ученици, студенти, така и лекари и работещи от всички сфери. Ако Вие не сте сигурни, колко добре владеете немски език, моля обърнете се към нас! Нашите курсове обхващат различни нива, като се започва от начинаещи до напреднали. Ако искате да тествате вашите езикови компетентности предварително, Вие сте добре дошли! Нашите курсове по немски език ще задълбочат познанията Ви.
teacher-3
Ниво A1
Уроци по немски език за начинаещи (A1)

Този курс е подходящ за хора, които нямат или имат малко предварителни познания по Немски език. Той извежда до ниво A1 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Съдържание на учебната дисциплина: разбиране на прости устни и писмени текстове, предаване на информация за Вас, ще можете да общувате елементарно с други хора, ще можете да участвате в прости разговори. Курсът спомага за изучаването на основната лексика и основни граматически структури, с помощта на които ще можете да общувате във всекидневни ситуации в устна или писмена форма с прости изразни средства.

  • Продължителност: 4 - 8 седмици
  • Опции: online / на място
teacher-2
Ниво A2
Уроци по немски език за начинаещи (A2)

Тези курс извежда до ниво А2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Съдържание: комуникация в познати ситуации от ежедневието, разбиране на основни твърдения при компетенциите четене и слушане с разбиране, които се отнасят до области на всекидневния ни живот. Курсистът ще може да се изразява в писмена форма посредством прости текстове по познати теми, свързани с неговите лични интереси.

  • Продължителност: 4 - 8 седмици
  • Опции: online / на място
teacher
Ниво B1
Курсове по немски език за напреднали (B1)

Този курс извежда до ниво B1 на Общата европейска референтна рамка за езиците.

Съдържание: комуникация по общи теми, курсистът разполага с речеви ресурс за по-сложен разговор, ще може да разчита по-лесно официални документи, Ще може да разбира теми и да прави коментари по наболели обществени теми и събития, излъчвани по радио- и телевизионните програми.Разполага с добър речников запас.

  • Продължителност: 4 - 8 седмици
  • Опции: online / на място
teacher-5
Ниво B2
Курсове по немски език за напреднали (B2)

Този курс извежда до ниво B2 от ОЕЕР.

Съдържание: много добре развити компетентности четене и слушане с разбиране. Курсистът разбира сложен текст и може да взема отношение по абстрактни теми. Курса има за цел разширяване на речниковия запас, за да може по този начин участниците в курса да могат да се изразяват по по-подходящ начин в писмена форма. Тренира вербалната комуникация с широк обхват от теми, на които курсиста да може да реагира спонтанно.

  • Продължителност: 6 - 10 седмици
  • Опции: online / на място
teacher-6
Ниво C1
Курсове по немски език за напреднали (С1)

Този курс извежда до ниво С1 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Съдържание на учебната дисциплина: Развитие на писменото и устно изразяване. Курсистите се научават да използват езика в обществения / професионалния живот или в обучения и изследвания ефективно и гъвкаво. Тренират се четене и слушане на текстове от различни медии, дискусии, като по този начин те се научават да изготвят писмени становища, които да бъдат изразени ясно и подробно на по-сложни теми. Усъвършенства се писмения и устен изказ, за да могат курсистите да се изразяват спонтанно и точно до голяма степен в дискусии и презентации.

  • Продължителност: 6 - 12 седмици
  • Опции: online / на място