Slide background

Sprachen lernen

eröffnet neue Horizonte!

Slide background

Sprachen lernen

Welten entdecken!

Slide background

Sprachen lernen

Zukunft planen!

Slide background

Lust auf was Neues?

Sprachen lernen!

Slide background

Sprachen lernen

verleiht der Karriere Flügel!

Slide background

Sprachen lernen

Träume verwirklichen!

Онлайн обучението се провежда в предварително уговорена и удобна за курсиста дата и час. Преди началото на занятията, ние предварително разработваме съвместно програма на курсовете, която се одобрява от Вас. Курса се провежда посредством Skype, като по този начин Вие имате възможността да развиете своите говорни умения по изучавания език.