Slide background

Sprachen lernen

eröffnet neue Horizonte!

Slide background

Sprachen lernen

Welten entdecken!

Slide background

Sprachen lernen

Zukunft planen!

Slide background

Lust auf was Neues?

Sprachen lernen!

Slide background

Sprachen lernen

verleiht der Karriere Flügel!

Slide background

Sprachen lernen

Träume verwirklichen!

Предлагаме целогодишни курсове по немски и английски език за български и чуждестранни висши учебни заведения на Ниво B2-C1. Обучението е насоченo предимно за подготовка за международните изпити по немски и английски език, за успешно полагане на матура в края на 12 клас, както и за кандидатстване в български, немски и английски висши учебни заведения.
В този курс ние ще Ви подготвим за кандидат-студентските изпити и за ДЗИ. Курсът включва основен курс и курс за напреднали. Основния Курс е с продължителност 20 седмици и се работи върху нивата А1, А2 и В1. Разширеният курс е с продължителност 16 седмици и работи по B2 и C1 ниво. През последните 4 седмици от курс за напреднали целта ни е фокусирана предимно за изпита обучение, който Вие ще трябва да положите.
Езиковите компетентности са съобразени от самото начало само с изискванията на кандидат-студентските изпити, ДЗИ и придобиване на умения, от които се нуждаете по време на обучението си. Работим в малки групи от максимално 12 участници. Така вие ще се научите да работите независимо и ще съумеете да разширите познанията си по граматиката, ще усъвършенствате вашето езиковото общуване посредством текстове, ще се научите да изразявате своите становища в писмена форма по конкретни въпроси, също да разбирате дълги и сложни текстове. В курса за напреднали всеки има 10 урока на седмица, а целия курс е 36 седмици, има общо 360 часа обучение.
Вие ще имате възможността да присъствате на свободен следобед-обучение и да получавате постоянна помощ.