Учебни системи и материали:

За едно по-оптимално обучение, методът на преподаване трябва да се хармонизира напълно с учебния материал. Затова ние в Логос избираме учебни материали от международни издателства като Хюбер Германия, в което издателство работи международен екип от експерти, които са в помощ за нашия процес на работа. Тези учебни материали се използват в целия свят във всички центрове за обучение Логос. Материалите на Логос разбира се са повече от книга или помагало.
На всеки един етап от обучителния процес ние внедряваме различни помагала, граматики и допълнителни упражнения, CD-та, DVD-та, снимки и демонстрационни материали, в зависимост от конкретната цел на обучение. CD-тата позволяват на нашите участници да повтарят наученото извън обучението в разнообразна среда, служат като мотивиращ начин към учебното съдържание, за да се усъвършенстват умения като слушане с разбиране, като по този начин курсиста се научава да дебатира по-лесно по зададени му предварително теми.

Нашите учебни системи: