Обзор на основните учебници за начинаещи и напреднали по английски език:

Едно от най-важните потребности в преподаването разбира се е учебника. Като казва една поговорка "Добрия търговец никога не обвинява инструментите си", ние можем да допълним, че важен елемент от учебния процес винаги е помагалото, учебника, без което Вие, нашите курсисти не бихте могли да усвоите необходимото Ви.
Днес на пазара съществуват множество учебници и системи, някои добри, други по-хубави, но като цяло те винаги са в помощ на обучаемия. Учителите също разчитат на тях. Те са техния ориентир, как, по какъв начин трябва да се гради езика на ученика.
Headway е една от книгите, които аз лично предпочитам, която дава възможност на студентите за цялостно и лесно да усвоят езика. Тя изгражда увереност в учениците. Обхваща наистина интересни теми, пред които обучаемите ще се изправят един ден в живота.
Всяка тема по време на серията Headway дава на студентите отлична подготовка по четирите умения за слушане, четене, писане и говорене, а компетентностите в нивата са достатъчно разнообразни, за да поддържат интереса на учащия.

Учебни системи по английски език:

New English File
new english file

Тази система комбинира успешно невероятна и иновативна формула, подтикваща курсистите да говорят повече отколкото във всеки друг курс.

Част от материалите се състоят в четене и разбиране на много интересни интервюта.

В комплекта се съдържа и мултимедийна част.

New Headway
new headway

Тази система ефективно помага за усвояването на нови знания и затвърждаването на старите такива.

Тя дава възможност на всеки курсист да участва активно в процеса на обучение и да демонстрира своите придобити говорни умения.

Различните варианти и учебници на системата покриват изучаването на езика в детайли за нива съответно от A1 чак до професионалното C1.

Upstream Beginner A1 / B1+
upstream

Тази система е разработена и добре приложима както за начинаещи, така и за по-напреднали в изучаването на английски език.

Подходяща е както за индивидуални, така и за големи групи от обучаващи се.

Предлага много текстове, които са основно приложими в практиката и спомагат за изучаването на езика из основи.