Обзор на основните учебници за начинаещи и напреднали по немски език:
Интересът към "немски като чужд език" нарасна значително през последните години, а с него и търсенето на учебници. Ние работим с учебници на издателства Hueber, Langenscheidt, които преди всичко са предназначени за младежи, възрастни и обучаващи се на различна възрастова група.
Темите на уроците са сходни във всички учебници. Всеки учебник се състои от една книга, разбира се с интегрирана или отделна работна тетрадка, която предлага по-задълбочени познания относно повишаването на ниво. С изключение на Schritte International всеки от Вас може да открие във всички учебници ключ към така самостоятелното обучение. Всички учебници имат упражнения за произношение и интонация.
Учебните системи са отлично съгласувани и структурирани, така че обучаемите да могат лесно да се ориентират във всеки урок. Съответният нов материал се поднася и се практикува в самостоятелни модули, тренират се четирите умения на говорене, четене, слушане и писане.
Всеки един от учебниците осигурява развитието както на продуктивни така и на рецептивни умения. Всички представени учебници имат различни целеви групи.

Учебни системи по немски език:

Schritte International
schritte international

Това е специално разработена за начинаещи курсисти система, които желаят да се подготвят за работа или учене в немскоговоряща страна.

Първите две части на системата подготвят обучаващите се за ниво A1 на сертификатен изпит.

Третата и четвъртата част подготвят за ниво A2.

Пета и шеста част извеждат до ниво B1.

Lagune
lagune

Това е типичната система, специално разработена за хора над петнадесет годишна възраст, които досега нямат никакви познания по езика.

Системата е пригодена за обучение по нива A1, A2 и B1.

EM Neu
em neu

Тази учебна система е насочена към не толкова начинаещите в усвояването на немски език. Тя има за цел да затвърди на ученото от ниво B1 и да подготви курсиста за ниво C1 на обучението по немски.

Системата подготвя успешно за TELC и Test DaF.

Ziel
ziel

Тази система е за най-напредналите в изучаването на немски. Тя акцентира върху детайлите и е основно с практическа насоченост.

Внася разнообразие чрез мултимедийните елементи и извежда до професионалните нива на владеене на езика.