Slide background
Slide background
Немска езикова диплома
Този изпит може да бъде положен след успешното приключване на професионални нива B2 и C1 от обучението по немски език, както след не по-малко от дветстотин часа обучение.
Всеки аспект от този изпит се подготвя от централата в Кьолн, Германия. Изпита може да бъде проведен само от оторизирани за целта заведения.
Ние в Логос подхождаме много сериозно към подготовката за този изпит. Помагаме на всеки курсист да се подготви оптимално и да постигне максимално висок резултат.
След успешното полагане на изпита и чрез сдобиването на дипломата, Вие доказвате, че разбирате сложни текстове от немската литература, както и можете да се изразявате устно и писмено по комплексен начин. Освен това, сертификата показва, че сте запознати с културата на немците. Този е тест е международно признат като квалификация по немски език.