Тук сме опитали да отговорим на най-често отправяните към нас питания. Ако не намирате отговора си тук, то не се колебайте да ни пишете или да се обадите, за да отговорим и на Вашия въпрос.

На първо място, бъдете сигурни, че преподавателите в школата, която сте избрали имат нужните преподавателски квалификации.

Направете проверка на това дали учебните системи, които са Ви предоставени са оригинални издания. Не се доверявайте на школи, които Ви предоставят ксерокопирани версии. За да бъдете сигурни, поискайте да видите учебника.

Препоръчваме групите, в които ще работите да не са по-големи от 10-12 души. Оптималния вариант е 8-9.

На следващо място школата трябва да Ви предложи комфорт.

Проверете дали школата разполага с достатъчно технологични средства, чрез които да се обучавате. Знайте, че един от компонентите на изучаване на езика е именно слушане с разбиране.

Ако сте решили да запишете езиков курс по ниво различно от началното, то поискайте да Ви бъде направен входящ тест за определяне на собственото Ви ниво. Ако такъв тест не Ви бъде предложен, то едва ли ще имате и някакви гаранции за обучението си.

Тук отговора ни е не, не можете. Записването става задължително в офиса на Логос и след попълване на съответния формуляр за записване и заплащане на първа вноска от цената на обучението в размер на 75% от цялата такса за обучение.
Записването при нас става не по-късно от една седмица преди началото на курса.

Таксата при нас може да бъде заплатена на две част - 75% преди началото на курса и 25% до седмица след началото му.

Най-голяма роля в тази част играят тестовете предоставени от Логос, които Вие държите по време на курса и след приключването на съответното езиково ниво.

При нас резултатите се съхраняват в специален за всяка група дневник, като Вие имате възможността да ги преглеждате когато пожелаете.

Да, ние от Логос издаваме документ за завършено ниво на всеки един от нашите курсисти.
Курсовете са организирани по начин, позволяващ Ви да запишете ново ниво веднага след като приключите с изучаването на предходното.