Slide background

Sprachen lernen

eröffnet neue Horizonte!

Slide background

Sprachen lernen

Welten entdecken!

Slide background

Sprachen lernen

Zukunft planen!

Slide background

Lust auf was Neues?

Sprachen lernen!

Slide background

Sprachen lernen

verleiht der Karriere Flügel!

Slide background

Sprachen lernen

Träume verwirklichen!

Целогодишен курс по английски език за подготовка на дванадесетокласници за матура и кандидатстване във всички висши учебни заведения в България – СУ (Софийски университет Св. Климент Охридски), УНСС (Университет за национално и световно стопанство), ВТУ (Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий) и всички останали университети и колежи. Той е съобразен изцяло както с държавните образователни изисквания, така и с материала в изпитното ниво за матура по английски език. Упражняват се четирите компонента на изпита за матура:
  • четене с разбиране (Reading Comprehension);
  • слушане с разбиране (Listening Comprehension);
  • граматически и лексикален тест(Use of English);
  • създаване на текст (Writing).
Курсът ще стартира края на месец септември и продължава цялата учебна година (8 месеца). Курсът Матура по английски език за 2015 година покрива цялото учебно съдържание през гимназиалния период на обучение до ниво Upper-Intermediate/Advanced, което гарантира успешното представяне на учениците.