Slide background

Sprachen lernen

eröffnet neue Horizonte!

Slide background

Sprachen lernen

Welten entdecken!

Slide background

Sprachen lernen

Zukunft planen!

Slide background

Lust auf was Neues?

Sprachen lernen!

Slide background

Sprachen lernen

verleiht der Karriere Flügel!

Slide background

Sprachen lernen

Träume verwirklichen!

Целогодишен курс по немски език за подготовка на дванадесетокласници за матура и кандидатстване в университет за учебната 2014/2015 година. Курсовете за матура по немски език включват цялостна и задълбочена подготовка на учениците за успешно представяне на матурата. По време на курса се обръща особено внимание на 4-те изпитни компонента, включени в зрелостния изпит:
  • четене с разбиране;
  • слушане с разбиране;
  • тест за оценяване на езиковата компетентност по немски език - граматическа и лексикална подготовка;
  • и писане на собствен текст - съчинение/ есе.
В курса на обучение са предвидени упражнения и тестове за развиване и усъвършенстване на граматическите знания, разглеждане на текстове с различно съдържание и тематика за обогатяване речниковия запас и лексиката, упражнения за слушане с разбиране и четене с разбиране с цел развиване на практически умения у учениците. Курсът ще стартира края на месец септември и продължава цялата учебна година (8 месеца).