Slide background

Sprachen lernen

eröffnet neue Horizonte!

Slide background

Sprachen lernen

Welten entdecken!

Slide background

Sprachen lernen

Zukunft planen!

Slide background

Lust auf was Neues?

Sprachen lernen!

Slide background

Sprachen lernen

verleiht der Karriere Flügel!

Slide background

Sprachen lernen

Träume verwirklichen!

Курсовете за матура по английски език включват цялостна и задълбочена подготовка на учениците за успешно представяне на матурата. По време на курса се обръща особено внимание на 4-те изпитни компонента, включени в зрелостния изпит:
  • четене с разбиране;
  • слушане с разбиране;
  • тест за оценяване на езиковата компетентност по английски език - граматическа и лексикална подготовка;
  • писане на собствен текст - съчинение/есе.
В курса на обучение са предвидени упражнения и тестове за развиване и усъвършенстване на граматическите знания, разглеждане на текстове с различно съдържание и тематика за обогатяване речниковия запас и лексиката, упражнения за слушане с разбиране и четене с разбиране с цел развиване на практически умения у учениците.
По време на курса учениците полагат 5 пробни матури по английски език в изпитна обстановка с цел затвърждаване на знанията и уменията си. Всеки пробен изпит се проверява, оценява и се изготвя рецензия от преподавателите!