Лекари в търсене на нови светове

С течение на годините, Германия става втори дом за голяма част от българските лекари. Това се дължи на много фактори, като например: лошото заплащане в България, непоносимите условия в нашенските лечебни заведения и други. Именно затова много от тях започват да търсят препитание в чужбина.

За късмет на българските лекари, много от немските клиники намиращи се главно в селските райони, усилено търсят нови кадри. А България такива може да предложи! В нашата страна, дори младите доктори биват обезкуражени още при първите си сблъсъци с професията. Още от самото начало, те биват изправяни пред българския бюрократичен апарат. Те биват заринати с доклади, документи и всякакви други бюрократични задължения, които по същност са доста далеч от професията, за която са учили.

Статистиката за това е красноречива. Само през 2011 година, над шестстотин нашенски лекари са напуснали страната. През 2012-та, тази цифра е още по-шокираща.

Голяма част от българските медицински лица започват вече да търсят препитание в чужбина. Още по-примамлива изглежда дестинация за работа като Германия, защото тя е изключително социално ориентирана страна.

Предпоставка за заминаване е завършено B2 ниво на немски език на Telc или Гьоте Институт. Това обаче не винаги се оказва достатъчно! Много от клиниките търсят кандидати, които задължително имат опит, затова ги проучете предварително!