Определете сами своето ниво!

Тук можете да проверите колко добър е Вашия немски или английски език.
Резултатът, който ще покажете ще докаже, до каква степен разбирате немски или английски писмени текстове, колко сте добри сте дали сте овладели граматиката. Тези тестове ще ви дадат една предварителна ориентация къде сте Вие, какво сте усвоили докато сте изучавали езика.
Тестовете, разработени от нас ще Ви помогнат да определите езиковото си ниво сами. Те включват четирите компонента: слушане, говорене, писане и четене с разбиране и са ориентирани за всяко едно ниво съобразено с европейската езикова рамка. Моля прочетете внимателно съветети към всеки един тестза правилното му попълване.
В предоставените полета отбележете верния според Вас отговор. След това специалист на Логос ще провери теста Ви и ще се свържем по посочен от Вас начин, за да Ви съобщеим резултатите. Ако желаете, можете да направите заявка от предоставената за тази цел форма в сайта.