Slide background

Sprachen lernen

eröffnet neue Horizonte!

Slide background

Sprachen lernen

Welten entdecken!

Slide background

Sprachen lernen

Zukunft planen!

Slide background

Lust auf was Neues?

Sprachen lernen!

Slide background

Sprachen lernen

verleiht der Karriere Flügel!

Slide background

Sprachen lernen

Träume verwirklichen!

Езикова школа "Логос" град София ще стартира в края на месец септември курсове за подготовка по немски език за външно оценяване и кандидатстване на ученици след 7 клас в гимназии и техникуми,2014-2015 учебна година. Нашата подготовка за кандидатстване след 7 клас е целогодишна и започва с преговор на материала от 5 и 6 клас, който е и основата, над която надграждаме знанията от 7 клас, необходими за отлично представяне на националното външно оценяване и конкурсните изпити.
Занятията ще стартират края на месец септември и ще продължат през цялата учебна година(8 месеца) като са разпределени по 2 учебни часа два пъти седмично. Курсът по немски език за подготовка за държавните зрелостни изпити е специално разработен от специалистите в Езикова школа "Логос" град София и е съобразен с изискванията на МОН. Учениците се обучават индивидуално или в малки групи до 10 човека, с цел постигане на оптимални резултати при представянето на изпита. По време на обучението, курсистите се запознават със спецификите на решаване на тест с отворени и избираеми отговори, също така усвояват, упражняват и анализират знанията, предвидени в учебната програма по английски език.
В програмата е заложено преподаване на целия учебен материал, застъпен в изискванията на МОН, без оглед на знанията от училище. Обучението включва преговор на граматиката, разширяване на лексиката и работа по формата на изпита, необходими за отлично представяне на националното външно оценяване и конкурсните изпити. Подготовката започва със задължително провеждане на входящ тест, след който може да избирате дали да се подготвяте индивидуално или групово - в зависимост от стартовите знания,нивото на владеене на език и след консултация с преподавател. Преди всяко занятие учениците получават материали, необходими за провеждането му. Осъществява се периодично оценяване на курсистите, чрез писмени разработки и контролни тестове.
След всяко занятие се задава писмена домашна работа, с която учениците да затвърдят наученото. Преподавателите изготвят подробна рецензия и оценяват разработките според изпитните критерии. Коментират се и се анализират допуснатите грешки.